Şirket Bilgileri

Ünvanı : Star Avrupa Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş
Logo/Çağrı İşareti : Televizyon (EUROSTAR)
Yayın Ortamı : Uydu ortamı
Lisans Tipi : U-TV
Yayın Türü : Genel
Yazışma Adresi : Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer/İSTANBUL
Telefon ve Faks : 0212 335 00 00/0212 330 00 50
İnternet Adresi : www.eurostartv.com.tr
E-posta Adresi : info@eurostartv.com.tr
Kep : staravruparadyovetelevizyon@hs03.kep.tr
UETS adresi : 25959-67616-22000

Sorumlu Müdür

Adı-Soyadı : Şebnem AKSOY AÇIKALIN (TelevizyonYayınları ve Programlarından Sorumlu Müdür )
Levent USLU (Televizyon Teknik Yayınlarından Sorumlu Müdür)
İletişim Bilgileri
: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer/İSTANBUL
Posta Adresi
: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer/İSTANBUL
Telefon ve Faks
: 0212 350 09 94
E-posta Adresi : sorumlumudur@eurostartv.com.tr